„Kompetencje miękkie w pracy nauczyciela” – szkolenie dla pracowników jednostek oświatowych

Praca nauczyciela to nie tylko kompetencje pedagogiczne i wiedza merytoryczna. Bardzo ważną rolę odgrywają też tzw. kompetencje miękkie, które były głównym tematem podczas szkolenia, które odbyło się w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w dniach 22 i 23 września. W szkoleniu wzięli udział kadra zarządzająca oraz pracownicy ostrowieckich placówek oświatowych.

Uczestnicy szkolenia „Kompetencje miękkie w pracy nauczyciela” mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat asertywności oraz sytuacji stresowych, ich wagi w codziennej pracy z uczniami oraz konsekwencji wynikających z nieumiejętnością radzenia sobie w trudnych momentach.

Ciekawym aspektem szkolenia były tez zagadnienia związane z technikami manipulacji oraz socjotechniką. Okazuje się, że nauczyciel w pracy z grupą uczniów nie tylko sam powinien nauczyć się stosować obie techniki, ale musi też być przygotowany na podobne działania ze strony uczniów i umieć je neutralizować lub obracać na swoją korzyść.

Niebagatelną rolę odgrywa tez osobowość nauczyciela, jego umiejętności komunikacji z podopiecznym, ale także charyzma wpływająca na to jak uczniowie postrzegają pedagoga, co generuje odpowiednią płaszczyznę współpracy na lini uczeń – nauczyciel.

Szkolenie poprowadzili dwaj doświadczeni trenerzy: Tomasz Jędrzejczak -trener – specjalista z zakresu kompetencji miękkich, wykładowca MBA na Collegium Humanom i wykładowca studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej oraz Łukasz Kot – trener kompetencji psychospołecznych, pracownik ARL Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach oferty szkoleniowej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. skierowanej do przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz pracowników firm i instytucji publicznych i placówek edukacyjnych.