Ruszył nabór na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Rozpoczął się nabór wniosków na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowane ze środków Funduszy EOG. Pierwsza tura naboru ciągłego na projekty interwencyjne potrwa od 7 września do 30 grudnia br. do godz. 12:00.

W ramach konkursu na projekty interwencyjne dofinansowane zostaną działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.  

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu: 

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Kwota  przeznaczona  na  granty  w  konkursie  interwencyjnym wynosi łącznie 542 070 euro, z czego na obecną, pierwszą turę naboru przypada 216 828 euro. Druga tura naboru planowana jest między III kwartałem 2022 roku a II kwartałem 2023 roku. 

Pula środków w konkursie na projekty interwencyjne jest ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony. Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy.  

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych: 

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
 • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym w okresie trwania naboru, a decyzje o przyznaniu grantów interwencyjnych będą podejmowane co miesiąc. 

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów: 

 • 1. termin składania wniosków: 7-20.09.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.10.2021);
 • 2. termin składania wniosków: 21.09-20.10.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 30.11.2021);
 • 3. termin składania wniosków: 21.10-20.11.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do do 23.12.2021);
 • 4. termin składania wniosków: 21.11-20.12.2021 (decyzja o przyznaniu grantów: do 31.01.2022);
 • 5. termin składania wniosków: 21-30.12.2021 do godz. 12:00 w południe (decyzja o przyznaniu grantów: do 28.02.2022).

Szczegółowe informacje na temat naboru, a także informacje dotyczące webinarium i spotkań informacyjnych związanych z konkursem dostępne są na stronie internetowej Programu (TUTAJ)

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiegootwiera się w nowej karcie (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracjiotwiera się w nowej karcie i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnegootwiera się w nowej karcie. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.