„AKCJA ATRAKCJA – FANTASTYCZNE WAKACJE Z ARL”

Czas wakacji to okres odpoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży. Liczy się także bezpieczeństwo i zdrowie młodych ludzi, a także to, żeby był to okres korzystny dla ich rozwoju i edukacji. Jest to szczególnie ważne dla tej grupy młodzieży, której przypadło okres wakacyjny spędzić w mieście.

W dniach 16 – 27 sierpnia 2021 r. w na zlecenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przeprowadziła cykl zajęć grupowych i warsztatów pod hasłem: „AKCJA ATRAKCJA – FANTASTYCZNE WAKACJE Z ARL”.

W ramach oferty zaproponowano połączenie zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym
i profilaktycznym z elementami przedsiębiorczości wzbogacone o dużą dawkę dobrej i mądrej zabawy. Oferta była skierowana głównie do dzieci – uczniów PSP nr 10, ale mogli w nich wziąć udział także chętni rodzice i opiekunowie.

Dwutygodniowe zajęcia zaplanowano tak, aby każdy dzień tygodnia powiązany był z inną tematyką.
„Filmowe profilaktyczne poniedziałki” poświęcone były na poznawanie świata uczuć i emocji. Ponadto uczestnicy zapoznawali się z tematyką profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, kompetencji społecznych i komunikacji w domu i z rówieśnikami. Uczyli się m. in.: asertywności, otwartości, współpracy w grupie. Szczególny nacisk położony został na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań jako czynnika stymulującego rozwój osobisty oraz chroniącego przed sięganiem po używki lub nadmiarowym korzystaniem z urządzeń mobilnych i komputera. Zajęcia poprowadziły Katarzyna Sobczyk oraz Wioletta Wiącek z ARL. Zajęcia odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10.

W ramach „Kulturalnych wtorków” uczestnicy zwiedzili Ostrowiecki Browar Kultury, spotkali się z dyrektorem OBK p. Jackiem Kowalczykiem, wzięli udział w warsztatach czytelniczych w bibliotece, w której powitał ich dyrektor placówki p. Paweł Górniak. Spotkali się z aktorką filmową i teatralną p. Katarzyną Zielińską – Jaworską, która opowiadała o swojej pasji związanej z aktorstwem i sceną, a także zaprosiła na pyszny lodowy deser do prowadzonej przez siebie kawiarni Zmiana Klimatu.

„Sportowe Środy” pozwoliły na spożytkowanie energii i aktywności fizycznej. W tym celu dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych na Stadionie KSZO oraz w hali MOSiR, które poprowadził trener p. Daniel Krajewski. W programie znalazły się tez zajęcia o tematyce profilaktycznej oraz zwiedzanie obiektów MOSiR.

„Przedsiębiorcze czwartki” poświęcone były tematyce związanej z przedsiębiorczością. Dzieci uczyły się jak mądrze planować swój budżet, prezentowały własne pomysły na biznes, a przede wszystkim doskonaliły swoje umiejętności pracy grupowej oraz indywidualnej. Warsztaty prowadził Łukasz Kot z ARL.

„Integracyjne piątki” – z racji początku weekendu – miały głównie charakter rekreacyjny i poznawczy. Dzieci odbyły wycieczkę do Rezerwatu Archeologicznego „Krzemionki” poznając nie tylko samą placówkę i jej historię ale też dzieje ludzi, którzy w dawnych wiekach utworzyli i eksploatowali kopalnię krzemienia.

Kolejny piątek poświęcony był wizycie w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej, której zwieńczeniem były zajęcia ruchowe w Sali Sportowo – Rekreacyjnej „MIMI TOREK”, gdzie na ściankach wspinaczkowych, dmuchańcach i torach przeszkód mogły spróbować swoich sił i zręczności.

Nie wszystkie zaplanowane atrakcje udało się zrealizować. Pogoda pokrzyżowała plany wycieczki do lasu
i wspólnego ogniska. Podsumowaniem akcji była wspólna pizza w Restauracji „REGASA” oraz konkurs, którego uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować pracę przedstawiającą swoje wrażenie  z udziału w „AKCJI – ATRAKCJI”

Dwutygodniowa akcja dała uczestnikom wiele radości i satysfakcji, było dużo dobrej zabawy, radości, śmiechu i niespodzianek. Uczestnicy otrzymali nagrody dla laureatów i upominki za udział w konkursie oraz różne gadżety. Każdego dnia oczekiwał je tez poczęstunek. Dzieci mogły nie tylko wiele się nauczyć, ale poznać lepiej swoje miasto i jego okolice oraz zintegrować się jako grupa.

W zajęciach tych dużą rolę odegrała obecność i aktywność rodziców oraz opiekunów. Służyły one budowaniu zdrowych, pozytywnych relacji z dorosłymi domownikami. Badania wskazują, że jednym z podstawowych przyczyn uzależnień wśród młodzieży stanowią problemy w komunikacji z dorosłymi oraz rówieśnikami.

Wszystkim instytucjom i placówkom publicznym, firmom, które współpracowały z ARL przy realizacji zadania oraz ich Dyrektorom i Właścicielom oraz Pracownikom serdecznie dziękujemy w imieniu swoim oraz dzieci uczestniczących w zadaniu!