Skuteczna komunikacja dla NGO – szkolenie w CAO

Przedstawiciele ostrowieckich organizacji pozarządowych mieli okazję do podniesienia swoich umiejętności interpersonalnych. Szkolenie „Komunikacja interpersonalna dla NGO” wprowadzało ich w zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej i jej znaczenie w codziennej aktywności i działalności organizacji.

Prowadzący Łukasz Kot wyjaśnił pojęcie komunikacji interpersonalnej i objaśnił jej proces. Zwrócił uwagę uczestników na jakość i znaczenie skutecznej komunikacji werbalnej, ale także niewerbalnej, która także posiada ogromne znaczenie w skutecznym porozumiewaniu się. Mimika, mowa ciała – to często pomijane aspekty w komunikacji, ale umiejętność ich właściwego odczytywania jest szczególnie istotna – zwłaszcza w organizacjach posiadających częsty kontakt z osobami charakteryzującymi się problemami w nawiązywaniu relacji i komunikowaniu się z otoczeniem (niesłyszący, osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby ze schorzeniami i wadami narządów mowy itp.)

Uczestnicy mogli także zapoznać się z całą gamą technik aktywnego słuchania i uczyć się jak z ich pomocą przełamywać bariery w komunikacji z drugą osobą. Odpowiednie kompetencje i umiejętności interpersonalne stanowią poważny kapitał dla organizacji – ich waga jest porównywalna z merytoryczną wiedzą i kwalifikacjami.