„Komunikacja interpersonalna dla NGO” – bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. wychodzi z propozycją skierowaną do organizacji pozarządowych. We wtorek 8 czerwca 2021 r.  zapraszamy na bezpłatne szkolenie pn. „Komunikacja interpersonalna dla NGO”. Początek o godz. 10.00, a odbędzie się ono w sali nr 18 (I piętro) w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70.

Tematyka szkolenia obejmuje m in. kwestie związane z komunikacją, aktywnym słuchaniem czy też komunikacją werbalną i niewerbalną.  Wszystkie te elementy  stanowią ważny element także w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych – szczególnie tych, które na co dzień stykają się z ludźmi i ich problemami. Znajomość podstawowych zasad komunikacji – także niewerbalnej – pozwala nawiązać odpowiedni kontakt z rozmówcą czy dotrzeć z przekazem do grupy odbiorców. Zdrowe relacje międzyludzkie są w stowarzyszeniu czy fundacji równie ważne jak w miejscu pracy.

Wstęp na szkolenie jest wolny, zapraszamy na nie wszystkie osoby zainteresowane, które działają lub ściśle współpracują z organizacjami pozarządowymi.  

Bliższe informacje pod numerem telefonu 41 248 03 70