Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Pożyczki i wsparcie dla świętokrzyskiej turystyki

We wtorek 9 marca rozpoczął się nabór wniosków na Pożyczkę na Rozwój Turystyki dla obszaru Polski Wschodniej – w tym województwa świętokrzyskiego. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianym sektorze turystyki
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000,00 zł z oprocentowaniem od 0,0375% i okresem spłaty do 7 lat. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą otrzymać preferencje w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19.
Wsparciem objęte są następujące inwestycje:

 1. Obiekty noclegowe.
 2. Obiekty gastronomiczne.
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna.
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej.
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki.
 6. Transport turystyczny.
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne.
 8. Ekologiczne produkty.
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pozyskane środki firmy mogą przeznaczyć m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, a także organizację i pośrednictwo turystyczne.

Więcej informacji oraz szczegóły projektu dostepne są na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (TUTAJ)

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Nabór wniosków rozpoczęty!

Projekt finansuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe (dla województwa świętokrzyskiego jest to Świętokrzyski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.).