Konkurs dla przedsiębiorców – zaproszenie świętokrzyskiego OHP

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach
wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach organizuje
Konkurs „Świętokrzyski Pracodawca Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, poprzez wyróżnienie pracodawców odnoszących sukcesy w tym obszarze.

Konkurs jest adresowany do pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do 30 kwietnia 2021 r. można zgłaszać kandydatury pracodawców do konkursu w dwóch kategoriach:

– kategoria I – pracodawca zatrudniający do 6 pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w 2020 r.

– kategoria II – pracodawca zatrudniający 7 i więcej pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego w 2020 r.

Laureat Konkursu w każdej z kategorii otrzyma Nagrodę – statuetkę „Świętokrzyski Pracodawca
Przyjazny Pracownikom Młodocianym 2021″ oraz informację promocyjną w Radio Kielce, Radio eM Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.

Wszystkie informacje oraz niezbędne dokumenty i regulamin konkursu dostepne są na stronie Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP (TUTAJ)