Punkt konsultacyjny zaprasza!

Od 1 marca 2021 r. wznawia działalność Punkt Konsultacyjny dla osób wykazujących zachowania ryzykowne, uzależnionych oraz członków ich rodzin. Punkt przyjmuje w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 w pok. 20 lub 26. W punkcie prowadzone będą konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne w czwartki oraz konsultacje psychologiczne w dwa wtorki w miesiącu. Szczegółowe harmonogramy konsultacji na każdy miesiąc dostępne będą na stronie internetowej ARL w zakładce „Punkty konsultacyjne, profilaktyka uzależnień”.

Zapisy na spotkania prowadzone są telefonicznie pod numerem 576 864 421 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00

Wszystkie porady udzielane są BEZPŁATNIE!

Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021