Słodki egzamin czeladniczy – cukiernicy – zawodowcy!

W ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. realizowała Kurs „Cukiernik”. Uczestniczyło w nim 9 niepełnosprawnych osób, będących uczniami Szkoły Branżowej Specjalnej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kurs objął 180 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Jego celem było przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie Cukiernik. Każdy z uczestników otrzymał podręczniki, odzież roboczą, posiłek oraz został objęty ubezpieczeniem NNW.

Część teoretyczną  zrealizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, natomiast praktyczną w pracowni cukierniczej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.  Została ona w ramach projektu  doposażona   w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć (m.in. mikser ręczny, maszyna wieloczynnościowa, komplet garnków ze stali nierdzewnej, miski trzepaczki, siatki, ozdobniki do dekoracji, szpatułki, sztućce, worki do dekoracji, wałki do wałkowania, wałki do nakłuwania, skrobki, tacki, pędzle, sita, zdobniki, trzepaczki, radełka, noże do cięcia ciasta, tarki, deski do wałkowania, drobny sprzęt, formy silikonowe oraz urządzenie do produkcji lodów)

Podsumowaniem kursu był egzamin sprawdzający umiejętności praktyczne uczniów przeprowadzony przez przedstawicieli Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali oceny bardzo dobre, a ich wypieki zdobyły uznanie Komisji, która ponadto była pod wrażeniem wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników. Zakres przygotwanych przez kursantów wyrobów był bardzo różnorodny  – od ciasteczek ryżowych i piernika, poprzez napoleonka, sernik jogurtowy, keks, aż po smakowite „brownie”.

Projekt „BĄDŹ ZAWODOWCEM. Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o  w ramach Działania 8.5: Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.1  Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.