Kolejne oferty dla osób pozostających bez zatrudnienia – staże, dotacje, szkolenia

Ważna informacja dla osób chcących pozostających bez zatrudnienia – w tym zainteresowanych uzyskaniem środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Z początkiem roku rozpoczęła się realizacja kilku projektów skierowanych do mieszkańców województwa świętokrzyskiego oferujących różne formy wsparcia i aktywizacji.

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie ” Młodzi GO 2021″. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 18-29 lat, które:

 • są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
  UWAGA! Uczestnicy Projektu muszą spełniać wszystkie powyższe kryteria uczestnictwa!

W projekcie przewidziano:

 • wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej – w formie dotacji do 23 050,00 zł.
 • finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy do 2000 zł na miesiąc
 • indywidualne badanie predyspozycji podczas spotkania z doradcą
 • wsparcie szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości.
  Więcej informacji można uzyskać w siedzibie SIPH w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 53, pod numerem telefonu 41 34 443 92 oraz na stronie www.siph.com.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje dwa projekty:

 1. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim”
 2. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowieckim”

W ramach pierwszego projektu wsparciem objęte są osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, należące do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • kobiety
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej
 • niepełnosprawni
 • długotrwale bezrobotni
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Uczestnicy moga liczyć na wsparcie w postaci:

 • staże (rekrutacja od stycznia 2021)
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja od stycznia 2021)
 • zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (rekrutacja od stycznia 2021)
 • zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy (rekrutacja od lutego 2021)

Drugi z projektów obejmuje wsparciem osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy, w tym osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne.

 • staże (rekrutacja od stycznia 2021)
 • bony na zasiedlenie(rekrutacja od stycznia 2021)
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja od stycznia 2021)
 • zatrudnienie w ramach doposażenia stanowiska pracy (rekrutacja od lutego 2021)

Okres realizacji obu działań : 01.01.2021 – 31.12.2022

Szczegółowe informacje na temat obu projektów można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy pod numerem telefonu: 41 265 42 08 wew. 280 lub na stronie internetowej PUP.


Stowarzyszenie „Integracja i Rozwój” we współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym od lutego realizują projekt „Akademia biznesu dla młodych„.

W ramach tego projektu 30 osób w wieku od 18 do 29 lat otrzyma wsparcie motywacyjne, nakierowane na przygotowanie merytoryczne i mentalne, do podjęcia samozatrudnienia. Po przejściu cyklu szkoleń i pozytywnej ocenie będą oni mogli ubiegać się o dotację na rozwój w kwocie 23 050 zł. zł, a następnie wsparcie pomostowe – średnio 2 000 zł miesięcznie przez pół roku.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa świętokrzyskiego, niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy i takie, które w wyniku pandemii utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z prowadzenia biznesu, konsultacjach z doradcami celem opracowania diagnozy predyspozycji do prowadzenia biznesu oraz przygotowania biznesplanu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu (TUTAJ)


Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Dotacje na start dla młodych” skierowany do mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 18 – 29 lat.

W ramach projektu uczestnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości 38 650,00 zł. (w tym dotacja inwestycyjna 23 050,00 zł. oraz wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy 15 600,00 zł.). Dodatkowo przewidziano profesjonalną pomoc w określeniu celów zawodowych, przygotowania biznesplanu oraz 30 godzinne wsparcie szkoleniowe „Otwieramy własną firmę” (w trzech lokalizacjach: Sandomierz, Busko – Zdrój, Kielce)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej (TUTAJ) oraz pod numerami telefonów:

 • siedziba główna w Sandomierzu: 601 411 616 oraz 15 833 34 04
 • biuro terenowe w Busku Zdroju: 602 598 495 oraz 41 378 13 16
 • biuro terenowe w Kielcach: 667 259 073

Wszystkich zainteresowanych powyższymi działaniami zachęcamy do kontaktu z instytucjami realizującymi projekty.