„Dotacje na start dla młodych” – projekt OPP w Sandomierzu

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Dotacje na start dla młodych” skierowany do mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 18 – 29 lat.

W ramach projektu uczestnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości 38 650,00 zł. (w tym dotacja inwestycyjna 23 050,00 zł. oraz wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy 15 600,00 zł.). Dodatkowo przewidziano profesjonalną pomoc w określeniu celów zawodowych, przygotowania biznesplanu oraz 30 godzinne wsparcie szkoleniowe „Otwieramy własną firmę” (w trzech lokalizacjach: Sandomierz, Busko – Zdrój, Kielce)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej (TUTAJ) oraz pod numerami telefonów:

  • siedziba główna w Sandomierzu: 601 411 616 oraz 15 833 34 04
  • biuro terenowe w Busku Zdroju: 602 598 495 oraz 41 378 13 16
  • biuro terenowe w Kielcach: 667 259 073

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.