Wsparcie dla przedsiębiorców – oferta PARP

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PARP skierowaną do przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej oraz wsparcia przedsiębiorczości. Działania te zostały przedstawione podczas Webinariów, które odbyły się 15 i 18 grudnia ubr. Dostępne one są na stronie PARP pod poniższymi linkami.

1. Spotkanie informacyjne „Oferta PARP dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego”

2. Webinarium „Plan dla Pracy i Rozwoju”

To spotkanie jest podzielone na trzy bloki odpowiadające „Planowi dla Pracy i Rozwoju”, który został przygotowany przez w/w resort. To osłona przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii oraz przygotowanie gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju.

Bezpośrednia pomoc – pakiet wsparcia dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19. Zostaną w nim wskazane działania antykryzysowe dla przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnym położeniu w wyniku drugiej fali epidemii.

Nowy kierunek – w tej części wydarzenia eksperci skupią się na możliwościach kompleksowego wsparcia dla wszystkich, którzy chcą założyć własny biznes lub dostosować dotychczasowy do nowych potrzeb rynku.

Impuls Rozwojowy – podczas ostatniego bloku zostanie wskazany szereg kompleksowych rozwiązań dla tych, którzy mają w planach inwestycje i modernizację swojej firmy w celu zwiększenia jej konkurencyjności; to eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne.

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w zakładce „Biznes a koronawirus”) można również zapoznać się z regulacjami prawnymi oraz formami wsparcia dla przedsiębiorców związanymi z przeciwdziałaniem skutkom pandemii.