PUP zaprasza pracodawców do współpracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza Pracodawców do współpracy w  związku z realizacją projektu „Od bierności do zawodowej aktywności”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pracodawcy, którzy zatrudnią w ramach prac interwencyjnych uczestnika projektu mogą skorzystać ze zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

  • Wysokość miesięcznej refundacji wynosi 1405,2 (1 200,00 zł + 17,10 % ZUS)
  • Okres refundacji do 6 miesięcy.
  • Pracodawca będzie obowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Projekt: „Od bierności do zawodowej aktywności”, skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim jako osoby bezrobotne.

Cel główny projektu: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych do 29 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, spośród , których co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą  w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z powiatu ostrowieckiego.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

  • pośrednictwo pracy,
  • prace interwencyjne.

Projekt będzie realizowany od   01.01.2021 r.  do 30.06.2023 r.

Szczegółowe informacje
Paweł Guliński

e-mail: pawelg@pup.ostrowiec.pl
tel. 41 265 42 08
Messenger: facebook.com/PUPOstrowiec