Wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – projekt ARiMR

Do 30 listopada trwa nabór wniosków w projekcie na dosfinansowanie otwierania pozarolniczej działalności gospodarczej realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Projekt skierowany jest do rolników, ich małżonków lub domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wszystkie informacje wraz z niezbędnymi dokumentami można znaleźć na stronie ARiMR (TUTAJ)