Program „Wesprzyj seniora” – ogłoszenie MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski informuje, iż od dnia 23 października 2020 r., do dnia 31 grudnia 2020 r. realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Program zakłada pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki) do domu samotnych seniorów powyżej 70 r.ż., którzy ograniczyli wychodzenie na zewnątrz, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Pomoc w dostarczeniu zakupów jest nieodpłatna. Za zakupy płaci Senior.

Apelujemy! Jeśli znacie Państwo osoby starsze, przede wszystkim samotne, po 70 r.ż., które zdecydowały się zostać w domu, z powodu epidemii a nie ma kto im wykonać i dostarczyć zakupów, proszę przekazać kontakt.

Senior musi zadzwonić na infolinie 22 505 11 11 lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 41 276-76- 42. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Seniorem telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 i ustalą szczegóły dostarczenia zakupów.

Uwaga! Szczególnie ważne dla nas jest bezpieczeństwo, stąd podczas pierwszego kontaktu telefonicznego z Seniorem, w celu weryfikacji zgłoszenia, pracownik ośrodka pomocy społecznej podaje datę, godzinę, jak i dane osoby, która zgłosi się do domu Seniora w celu wykonania zakupów.