Miesiąc: Listopad 2020

23.11.2020

„Kwalifikacja jutra” – konkurs dla NGO

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursie „Kwalifikacja jutra”, który adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń posiadających status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie opisu nowej kwalifikacji rynkowej, która będzie kluczowa i wartościowa dla wybranej branży lub sektora za 5 lat. Konkurs trwa od 12 do 26 listopada 2020 r. Celem Konkursu jest upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i możliwości, jakie daje

Czytaj dalej

23.11.2020

Wygrywaj wolontariat! – promocja wolontariatu w nowatorski sposób

Pracownia Nauki i Przygody zaprasza do wzięcia udziału w przedsięwzięciu Wygrywaj Wolontariat to nowatorskie, darmowe narzędzie dla organizacji pozarządowych, oparte na metodzie grywalizacji. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału NGOsów, poprzez umacnianie pozytywnego wizerunku wolontariatu oraz doskonalenie programów wolontariackich.  Dzięki zapisaniu się do projektu, organizacje otrzymają narzędzie do pracy z wolontariuszami w postaci gry, wideo wsparcie merytoryczne oraz dedykowaną przestrzeń do wymiany doświadczeń. Dodatkowo każda z organizacji, która wykorzysta narzędzie

Czytaj dalej

19.11.2020

TransferHub – inkubator innowacji społecznych

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących pracy przyszłości w obszarach starzejącego się społeczeństwa, sytuacji kobiet na rynku pracy oraz automatyzacji i robotyzacji. Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o średniej wysokości 38 tysięcy złotych, objętych zostanie pięćdziesiąt nowatorskich pomysłów. Uczestnikami projektu będą osoby indywidualne, pracownicy firm, instytucji, szkół i uczelni, różnego rodzaju organizacji, a także członkowie nieformalnych grup, które chciałyby zmienić

Czytaj dalej

19.11.2020

Konkurs „Lokalne NIEBANALNE” rozstrzygnięty

Znamy już wszystkie wyniki konkursu „Lokalne NIEBANALNE”. Po trudnych – NIEBANALNYCH – obradach JURY podjęło decyzje i wybrało najlepsze prace. Wybór nie był łatwy. Wpłynęł blisko 60 prac, a wszystkie prezentowały wysoki poziom. Zaskakiwały pomysłowością, na pewno wymagały dużo pracy i zaangażowania. Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Rogalińska – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Dariusz Wierzbiński – Starszy Cechu Rzemieślników

Czytaj dalej

9.11.2020

Strategia Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030 – konsultacje społeczne

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w końcowym etapie konsultacji nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030. Gotowy jest wstępny projekt tego dokumentu, który powstał podczas spotkań i warsztatów z udziałem przedstawicieli samorządu, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i spółek gminnych, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i in. – Już teraz gorąco zachęcam każdego z Państwa do udziału w konsultacjach społecznych naszej nowej strategii i przekazywanie nam

Czytaj dalej

9.11.2020

Wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – projekt ARiMR

Do 30 listopada trwa nabór wniosków w projekcie na dosfinansowanie otwierania pozarolniczej działalności gospodarczej realizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Projekt skierowany jest do rolników, ich małżonków lub domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wszystkie informacje wraz z niezbędnymi

Czytaj dalej