Zapraszamy na szkolenie on-line – 30.10.2020

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” i Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. zapraszają Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Praca z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem w czasie izolacji społecznej” w dniu 30 października 2020 r., od godz. 9.00.

Pierwotnie planowana forma szkolenia – warsztatowo – wykładowa – z powodu pandemii została zmieniona na szkolenie on-line.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących z osobami doznającymi zjawiska przemocy, osobami agresywnymi i autoagresywnymi, osobami stosującymi przemoc fizyczną i psychiczną, zagrożonymi uzależnieniem od substancji bądź behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z izolacji społecznej wywołanej wirusem.

Szkolenie odbędzie się w trybie on – line w dniu 30.10.2020r. (piątek) w godzinach 9.00 – 13.00 za pomocą platformy Zoom.

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu proszone są o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z procedurą zamieszczoną w poniższym linku:

Procedura zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w trybie on-line