Powiatowy Urząd Pracy informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że działając na podstawie art. 15 zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn.zm.) informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy wypłacone do dnia 21.07.2020 r. zostały umorzone. Z mikroprzedsiębiorcami, u których zaistniała konieczność złożenia wyjaśnień dotyczących udzielonych pożyczek, PUP w Ostrowcu Św. będzie kontaktował się indywidualnie. Ponadto informujemy, iż z dniem 31.10.2020 r. zakończone zostaną nabory wniosków:

  • o organizację prac interwencyjnych,
  • dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia
  • robót publicznych.