„CASH LAJF BALANS” – kampania edukacyjna Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla młodzieży

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało kampanię
edukacyjną „Cash Lajf Balans”. Projekt finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich – Programu Polska Wschodnia.
Celem działań jest wzmocnienie przedsiębiorczości w makroregionie Polski
Wschodniej, poprzez zachęcenie młodych ludzi do rozwoju pasji i przekuwania ich we własny biznes. Młodzież zaznajomi się z podstawowymi pojęciami z zakresu przedsiębiorczości oraz rozszerzy je o aspekty z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Prowadzone działania mają również na celu zaznajomić młodych ludzi z ofertą Funduszy Europejskich i wskazać, że środki europejskie mogą być
wsparciem na start i rozwój ich biznesu.
Kampania jest skierowana do młodzieży w wieku 15-19 lat z pięciu wschodnich województw Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko–mazurskie). Działania odbędą się w okresie 12 października – 6 grudnia 2020 r. Grupą docelową bezpośrednio są młodzi ludzie, pośrednio ich rodzice i nauczyciele.
Dla osiągnięcia celów wykorzystane zostaną kanały komunikacji dostosowane do głównej grupy docelowej. Podstawowym elementem kampanii jest cykl ośmiu inspirujących filmów, poświęconych odrębnym zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością i z Funduszami Europejskimi. Filmy można obejrzeć na kanale YouTube, a ich bohaterami są przedsiębiorcy z Polski Wschodniej.
Filmy uzupełnia gra edukacyjna, w postaci aplikacji na urządzenia mobilne, pod nazwą „Cash Lajf Balans”. Dzięki grze młodzież przyswaja i utrwala wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Dowiaduje się również, że w prowadzeniu własnej firmy chodzi nie tylko o realizowanie pasji, ale także o zachowanie równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym, że biznes nie będzie się rozwijał, jeśli nie wypracujemy balansu. Aplikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania w sklepach Google Play i App Store.
Dodatkowo nauczyciele otrzymają dostęp on-line do 8 scenariuszy zajęć
nt. przedsiębiorczości do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów
(np. przedsiębiorczość, j. polski, informatyka). Równolegle odbędą się także
angażujące konkursy, zarówno indywidualne (dla uczniów), jak i zespołowe
(dla szkół).
Do kampanii zaangażowano rozpoznawalnych wśród młodzieży Influencerów, którzy wesprą działania w social mediach (Facebook, Instagram).
Kampanię na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje Fabryka Komunikacji Społecznej, agencja, która specjalizuje się w opracowywaniu strategii i realizacji kampanii o charakterze społecznym.
Więcej informacji o projekcie będzie można znaleźć na stronie:
http://www.cashlajfbalans.pl.
Kontakt na temat kampanii:
info@cashlajfbalans.pl oraz k.trocinska@marketingspoleczny.pl
lub pod numerem telefonu 665 239 906.