Zaproszenie na szkolenie

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO” i Agencja Rozwoju Lokalnego
Sp. z o.o. zapraszają Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Praca z osobami zagrożonymi przemocą i uzależnieniem w czasie izolacji społecznej” w dniu 30 października 2020 r., od godz. 9.00, w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70.