Szkolenia dla wychowawców

W sobotę 26 września osoby prowadzące zajęcia w świetlicach środowiskowych wzięły udział w ostatnim z czterech zaplanowanych szkoleń, których tematyka objęła różne metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolenia, które pierwotnia miały odbyć się jeszcze przed wakacjami zostały przesunięte ze względu na pandemię koronawirusa.

Cykl obejmował takie zagadnienia jak:

  1. Kinezjologia edukacyjna
  2. Integracja sensoryczna
  3. Zachowania trudne u dzieci i młodzieży
  4. Eksperyment – nauka czy magia

Zajęcia prowadzili edukatorzy ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz mgr Danuta Stanek z Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Kielcach.

Szkolenia na temat kinezjologii edukacyjnej oraz integracji sensorycznej przybliżały tematykę pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowań, ADHD czy wadami opóźniającymi prawidłowy rozwój. Uczestnicy poznawali zarówno rodzaje zaburzeń, jak również metody pracy z dziećmi i współpracy z rodzicami i opiekunami.

Integracja sensoryczna oparta jest na organizacji wrażeń zmysłowych oraz stymulowaniu bodźców zgodnie z poziomami rozwoju dziecka.

Z kolei kinezjologia edukacyjna – określana mianem „gimnastyki mózgu” skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Ma korzystnie wpływać na stan równowagi psychicznej, poczucie własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, umiejętność podejmowania właściwych decyzji we właściwym czasie, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się.

Moduł „Zachowania trudne u dzieci i młodzieży” dotyczył radzenia sobie w sytuacjach, gdy podopieczny sprawia problemy wychowawcze, jego zachowanie cechuje agresja lub celowe sabotowanie nakazanych zadań. W module omówiono możliwe przyczyny takich zachowań – od młodzieńczego buntu, chęci zaimponowania rówieśnikom aż do przeniesienia na grunt szkolny problemów domowych, złych relacji rodzinnych i rówieśniczych, wreszcie używania substancji psychoaktywnych.

Moduł „Eksperyment: nauka czy magia” skupiał się na praktycznej formie prowadzenia zajęć. Prowadzący dzięki stosowaniu różnych doświadczeń z pogranicza chemii i fizyki oraz prezentowania ciekawych aplikacji ma możliwość zainteresowania dzieci zajęciami, sprowokować je do myślenia, zadawania pytań, stawiania tez i wyciagania wniosków. Wpływa to na rozwój samodzielnego myślenia, ale daje możliwość unikania nudy i nadmiernej schematowości zajęć.

Każdy moduł podsumowany był egzaminem, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursów. Szkolenia dla wychowawców zostały przeprowadzone w ramach projektu „DZIECIAKI NA 5+” współfinansowanego ze środkówUnii Europejskiej w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.