Szkoleniowy tydzień w CAO

W dniach 12 i 18 września w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się dwa wydarzenia o charakterze informacyjno – szkoleniowym. Oba skierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W poniedziałek 12 września miała miejsce debata pn. „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację i biznes”, zorganizowana przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Była ona przeprowadzona w systemie on-line, z możliwością jej transmisji do wszystkich zainteresowanych. Debata składała się dwoch paneli dyskusyjnych:

  1. „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego przez administrację samorządową” – moderator: Łukasz Domagała – prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  2. „Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowanie sektora prywatnego (w tym CSR i PRO BONO)” – moderator: dr Filip Czernicki – prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Oba panele obejmowały tematykę, z ktorą organizacje pozarządowe zmagaja sie na co dzień. Podczas spotkania można było dowiedzieć się, jak wygląda obecnie kwestia wsparcia organizacji przez sektor samorzadowy. Szczególnie interesujący był drugi panel – na temat wsparcie dla organizacji ze strony biznesu. Ta druga forma jest dziś mało wykorzystywana, a wiele organizacji czy stowarzyszeń nie zwraca się o pomoc do biznesu i przedsiębiorców. Nie korzysta też w wystarczającym stopniu z grantów, jakie sektor prywatny (głównie poprzez specjalnie powołane do tego celu fundacje) przeznacza na dofinansowanie ciekawych inicjatyw lub na wsparcie funkcjonowania konkretnych organizacji.

O tym jak prawidłowo przetwarzać i przechowywać dane osobowe dowiedzieli się z kolei uczestnicy bezpłatnego szkolenia pn. ,,Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych’’, które odbyło się 18 września 2020 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Pan Michał Broda, specjalista ds. ochrony i przetwarzania danych osobowych, w sposób przystępny, ciekawy, podając liczne przykłady, wyjaśnił trudny, ale jakże ważny temat, który dotyka różnych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, m.in. jakie są podstawy do przetwarzania danych osobowych, w tym danych wrażliwych, jak postępować z danymi osobowymi wolontariuszy, członków, współpracowników organizacji pozarządowych, jak postępować z danymi użytkowników stron www organizacji. O przydatności tego rodzaju szkolenia świadczy mnogość pytań, które były zadawane specjaliście oraz podawane przykłady problemów z RODO, z którymi do tej pory zetknęły się organizacje. Szczególnie ważną kwestią jest stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w sieci – na stronach internetowych lub profilach facebookowych organizacji. Mowa tu choćby o wykorzystywaniu wizerunku, który także jest ustawowo chroniony.

Oba szkolenia zostały zorganizowane przez Agencje Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.