Debata on-line – wsparcie organizacji pozarządowych przez biznes i administrację

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców chcących wspierać sektor NGO oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie on- line: „WSPARCIE SEKTORA POZARZĄDOWEGO PRZEZ ADMINISTRACJĘ I BIZNES”.

Transmisja internetowa debaty zostanie przeprowadzona 14 września 2020 r. (poniedziałek), od godz. 11.00 w sali nr 18 w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej.

Tematyka debaty:

1. WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ

2. WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO POPRZEZ ZAANGAŻOWANIE SEKTORA PRYWATNEGO (w tym: CSR i PRO BONO).

Organizatorem debaty jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.