Szkolenie multimedialne „Wdrażanie profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży” – dostępna kolejna część

Zapraszamy do obejrzenia trzeciej części drugiego z cyklu szkoleń zrealizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przez Łukasza Niewczasa – terapeutę młodzieży i dorosłych, socjoterapeutę, certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownika Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Temat szkolenia to: „Metody pracy socjoterapeutycznej. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży”. Zapraszamy do obejrzenia!

Wszystkie części dostępne są na naszej stronie w zakładce „Punkty konsultacyjne, profilaktyka uzależnień”

Szkolenia są częścią zadania na prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin i zostały sfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020.