Kolejne szkolenie multimedialne z zakresu wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części drugiego z cyklu szkoleń multimedialnych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie ”METODY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ. ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY” przygotował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Film dostępny jest również na funpagu ARL oraz na kanale YouTube.Wszystkie części dostępne są w zakładce „Punkty konsultacyjne, profilaktyka uzależnień”
Szkolenia są częścią zadania na prowadzenie Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin i zostały sfinansowane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020.