Informacje dla przedsiębiorców z Powiatowego Urzędu Pracy – nabór wniosków na staże i umorzenie pożyczek w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 15 zzd  ust. 7  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn.zm.) informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy wypłacone od dnia 04.05.2020 r. do dnia 07.05.2020 r. zostały umorzone.

Z mikroprzedsiębiorcami, u których zaistniała konieczność złożenia wyjaśnień dotyczących udzielonych pożyczek, PUP w Ostrowcu Św. będzie kontaktował się indywidualnie.

Już od poniedziałku tj. 17.08.2020 uruchomiony zostanie kolejny nabór wniosków w ramach doposażenia wyposażenia stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia.

Szczegóły naboru:

✔️ Zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości maksymalnie 20 tyś. zł. na 1 stanowisko pracy.

✔️ Środki te są bezzwrotne, jeżeli pracodawca utrzyma refundowane stanowisko pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

✔️ Warunkiem otrzymania refundacji jest prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

✔️ Refundacja środków na utworzenie stanowiska pracy dotyczy zakupu środków trwałych np. maszyn i urządzeń, mebli, programów komputerowych wykorzystywanych bezpośrednio i osobiście przez pracownika tym stanowisku pracy.

✔️ Jest to pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów UE i w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wnioski nie może ona przekroczyć 200 tysięcy €.

📍 Wnioski będą przyjmowane od godziny 7:00 ( dotyczy również wniosków składanych drogą elektroniczną)