Program „Rozwój Lokalny” – czas na głos przedsiębiorców

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski bierze udział w konkursie o przeszło 40 mln zł na działania rozwojowe w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W pierwszym etapie naboru projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” znalazł się na bardzo wysokim 5. miejscu. Teraz niezbędne jest przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. W planach zawarte zostaną przyszłe działania, których celem jest rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i wzmocnienie potencjałów miasta.

Kolejnym etapem przeprowadzanych przez miasto konsultacji jest zaproszenie mieszkańców do składania konkretnych propozycji na rozwój miasta w formie „karty pomysłu”. Karty można od dziś pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta (TUTAJ), a następnie wypełnioną odesłać na adres e-mail: opril@um.ostrowiec.pl lub odebrać je osobiście na dyżurce Urzędu Miasta, Miejskiej Bibliotece Publicznej lub siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza. W tych miejscach będzie można je również oddać.

Na bazie tych pomysłów miasto będzie aplikować o fundusze zewnętrze na ich realizację. Na ten moment są to granty z tzw. „funduszy norweskich”, ale w przyszłości mogą pochodzić również z innych źródeł.

W szczególności zapraszamy do udziału w ankiecie lokalnych przedsiębiorców. To szansa na zgłoszenie własnych uwag, ale i inicjatyw, które w przyszłości powinny pozytywnie wpłynąć na jakość i warunki rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Dzięki konsultacjom przedsiębiorcy ostrowieccy mają możliwość zwrócenia uwagi na problemy i bariery, które firmy napotykają, ale również przekazania swoich pomysłów na wsparcie i promowanie postaw przedsiębiorczości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie i zgłaszanie swoich pomysłów.