Wdrażanie innowacji przez MŚP – nabór wniosków

Od 25 sierpnia 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków w konkursie Wdrażanie innowacji przez MŚP. Konkurs realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na takie działania jak:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
  • zakup nieruchomości
  • zakup robót i materiałów budowlanych
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
  • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
  • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
  • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Nabór prowadzony będzie do 24 września 2020 r.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej PARP (TUTAJ)