PARP – oferta dla osób ponownie rozpoczynających działalność biznesową

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie dla tych przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą po wcześniejszej porażce swojego biznesu.

Z projektu mogą skorzystać:

  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Dofinansowanie można przeznaczyć na takie działania jak:

  • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
  • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
  • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji na stronie PARP (TUTAJ)