Oferta dla sektora MŚP z województwa świętokrzyskiego – promocja produktów i usług na rynkach zagranicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodzi z nową ofertą do przedsiębiorców z sektora MŚP. Do 7 września trwać będzie nabór wniosków na dofinansowania dla tych firm, które posiadają własny produkt biznesowy i chciałyby wypromować go na rynkach zagranicznych. Ze wsparcia mogą korzystać przedsiębiorstwa z tzw. Polski Wschodniej, w tym firmy województwa świętokrzyskiego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. zł., a wysokość wsparcia to maks. 85% wartości projektu.

DOfianansowanie można uzyskać na takie działania jak:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Więcej informacji oraz dokumentacja związana z konkursem dostępna jest na stronie internetowej PARP (TUTAJ)