Promowanie wartości europejskich – nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

Propozycja dla organizacji pozarządowych! Parlament Europejski ogłasza nabór wniosków na projekty promujące wartości europejskie wśród społeczności lokalnych. Adresatem projektu są w szczególności organizacje młodzieżowe oraz takie, których oferta skierowana jest do ludzi młodych. Nabór rozpoczął się 30 lipca.

Wnioski można składać w jednej z następujących kategorii działań:

  • aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,         
  • organizacja lokalnego European Youth Event dla zaangażowania młodzieży,
  • angażowanie osób młodych w Konferencję o Przyszłości Europy.

We wniosku należy przedstawić szczegółowy plan działań (offline lub online, wskazujący rodzaj działalności, lokalizację, datę lub okres, opis każdego działania i szacowaną liczbę osób, do których można dotrzeć zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) oraz gotową strategię komunikacyjną. Współfinansowanie projektów ze strony Parlamentu Europejskiego wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

UWAGA! Ogłoszenie nie stanowi formalnego zobowiązania się Parlamentu Europejskiego do publikowania zaproszeń do składania ofert ani do udzielania wsparcia finansowego w tym okresie. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną harmonogram ogłaszania zaproszeń do składania ofert może ulec zmianie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie do 30 września 2020 r.

Więcej informacji na portalu organizacji pozarządowych ngo.pl oraz na stronie Parlamentu Europejskiego (TUTAJ)