Dotacje dla świętokrzyskich małych i mikroprzedsiębiorstw- dotacje obrotowe

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że od 28 lipca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach wsparcia świętokrzyskich mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów lub utraciły płynność finansową na skutek kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa. Wnioski składane mogą być wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl.

Wsparcie realizowane jest w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego Ochrona. Odbudowa. Rozwój finansowany z Funduszy Europejskich – dotacje obrotowe. Mogą się o nie starać mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z terenu województwa świętokrzyskiego.

Wsparcie skierowane jest do firm, które po dniu 31 grudnia 2019 r znalazły się w trudnej sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej z powodu pandemii COVID-19 i odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku. Dotacje obrotowe będzie można przeznaczyć na zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa w okresie trzech miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 31 października 2020 r., m.in. na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Firmy, które skorzystają z dotacji, mają obowiązek utrzymania działalności przez okres co najmniej trzech miesięcy kalendarzowych, czyli do 31 października 2020 r. Warto podkreślić, że pula środków pochodzących z Funduszy Europejskich przeznaczona na działania w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego wzrosła już do 340 mln zł. Największa kwota została przeznaczona na pożyczki inwestycyjno-obrotowe, na początku lipca uruchomiono pożyczki płynnościowe w kwocie do 3 mln zł, które udzielane są na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu instruktażowego na temat wypełniania wniosku przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.