Tarcza antykryzysowa – ważne informacje dla przedsiębiorców z PUP

W ramach współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim a Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przekazujemy informacje istotne dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej udzielanego przez ostrowiecki PUP.

Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie art. 15 zzd ust.7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy wypłacone od dnia 03.04.2020 r. do dnia 20.04.2020 r. zostały umorzone.
Z mikroprzedsiębiorcami, u których zaistniała konieczność złożenia wyjaśnień dotyczących udzielonych pożyczek, PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie kontaktował się indywidualnie.
Liczba umorzonych pożyczek: 365
Łączna kwota: 1 825 000 zł

W dniu 17.07.2020 ukazał się nowy formularz rozliczeniowy dotyczący dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 .

Link do nowego formularza – https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/wspolne/Formularz_rozliczeniowy_do_art_15zzb_15zze_15zze2_21.07.2020.docx

W związku z powyższym pracodawcy zobowiązani są do złożenia rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 do dnia 31.07.2020, a pracodawcy , u których przewidywany jest zwrot niewykorzystanych środków za miesiąc czerwiec 2020 proszeni są o wcześniejszy kontakt z pracownikiem realizującym dofinansowanie.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy przypomina o konieczności złożenia formularza rozliczeniowego przez wszystkich pracodawców , którzy otrzymali dofinansowanie, a okres tego dofinansowania zakończył się.