ABECADŁO młodego przedsiębiorcy – obywatela

Rozpoczęła się realizacja działań w projekcie „Dzieciaki na 5+”, którego odbiorcami są dzieci z 8 świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Pierwsze zajęcia odbyły się w poniedziałek 13 lipca. Warsztaty pod hasłem „Przedsiębiorcze i obywatelskie ABC” miały na celu m. in.: rozwinąć i określić kompetencje przedsiębiorcze, a także uświadomić dzieciom znaczenie świadomości obywatelskiej i zachowań prospołecznych.

Wśród poruszonych tematów z zakresu przedsiębiorczości znalazły się:

 • podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością,
 • własna firma – co to takiego?,
 • źródła pomysłów na biznes
 • zalety i wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • pieniądz i jego znaczenie,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • tworzenie firmy (w formie zabawy),
 • ekonomia domowa – oszczędzanie i inwestowanie,
 • aktywności szkolna i pozaszkolna w rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczych.

Warsztaty rozwijające kompetencje obywatelskie objęły zaś:

 • wskazanie możliwości rozpoznawania prawnych aspektów codziennych problemów życiowych i szukania ich rozwiązania,
 • uświadomienie roli aktywności społecznej i znaczenia działań na rzecz lokalnej społeczności,
 • świadomość podejmowania decyzji w świetle obowiązującego prawa.

Zajęcia zorganizowane zostały z wykorzystaniem form zabaw i gier, które w praktyczny sposób prezentowały tematykę warsztatów.

Dzieci uczyły się zakładać własną firmę, poznawały znaczenie pieniądza, starały się wyjaśniać znaczenie oszczędzania oraz umiejętności ekonomicznego myślenia w planowaniu codziennych domowych wydatków. Pokrótce poznały tez obsługę kas fiskalnych, starały się tez opracować własny projekt banknotów i waluty. Warsztaty obywatelskie zaś prezentowały znaczenie słowa: obywatel, państwo, symbolika narodowa. Poznawały wartość swojej własnej małej ojczyzny (osiedla, ulicy, miasta czy województwa), a także znaczenia działań prospołecznych na rzecz lokalnej społeczności. Ważnym aspektem warsztatów było uświadomienie dzieciom wagę takich pojęć jak tolerancja, prawa człowieka, demokracja, równość.

Projekt „Dzieciaki na 5+” realizowany w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.