Jak być bezstresowo asertywnym podczas pandemii

Pandemia wirusa CoVid-19 odcisnęła swoje piętno na niemal wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarce oraz stosunkach międzyludzkich. Nastąpiła eskalacja negatywnych emocji – przede wszystkim stresu, brak stabilności i niepewność jutra powodował napięcia w relacjach zawodowych.

Jak radzić sobie z takimi emocjami i jednocześnie utrzymać wysoki poziom mobilizacji zespołu? O tym wszystkim można było dowiedzieć się podczas szkolenia zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Wzięli w nim udział przedstawiciele kadry zarządzającej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz szefowie podległych gminie Ostrowiec Świętokrzyskich jednostek organizacyjnych i spółek.

Szkolenie składało się z dwóch modułów:

I – „Asertywność w miejscu pracy podczas pandemii”, który poprowadził pracownik ARL Sp. z o.o. Łukasz Kot, psycholog oraz trener specjalizujący się w szkoleniach rozwijających umiejętności psychospołeczne

II – „Sposoby radzenia sobie ze stresem w czasach pandemii koronawirusa”, który poprowadził Tomasz Jędrzejczak doświadczony trener specjalizujący się w takich tematach jak: negocjacje biznesowe, pozyskiwanie klientów, Social Media itp.

Łącznie w dwóch spotkaniach wzięło udział blisko 40 osób. Miały one okazję do przeanalizowania swoich postaw w dobie pandemii, ocenić poziom stresu wywołanego niecodzienną sytuacją oraz dzięki ćwiczeniom spróbować nauczyć się skutecznych metod rozładowywania sytuacji konfliktowych i panowania nad własnymi emocjami.

Dowiedzieli się też jak ważną rolę pełni asertywność w relacjach zawodowych – szczególnie w sytuacji pandemii. Szczególna jest rola szefa, na którym ciąży odpowiedzialność za swój zespół i za zdrowe czytelne relacje w nim – co przekłada się potem na jego skuteczność, zaangażowanie i motywację w pracy.

Jak ważny to temat okazało się już na wstępie, gdy uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami z okresu obostrzeń związanych z pandemią. Padło sporo przykładów, które stanowiły dowód na to, że nowa sytuacja jaką była pandemia wywołała wiele problematycznych trudnych zdarzeń, potęgowały negatywne emocje, a które w konsekwencji przekładały się zarówno na relacje zawodowe jak również na kontakty z domownikami.

Szkolenie oceniono bardzo wysoko, także pod kątem potrzeby jego realizacji. Okazało się, że w zetknięciu z nowymi okolicznościami nawet najlepsi i najskuteczniejsi menadżerowie i kierownicy mogą mieć problemy z kierowaniem zespołem i zapanowaniem nad własnymi emocjami.