„HerOSI Biznesu” – projekt Akademii Przedsiębiorczości dla osób zainteresowanych własną firmą

Akademia Przedsiębiorczości zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „HerOSI biznesu”. W ramach projektu przewidziano szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. tworzenie biznesplanów, a dla najlepszych wsparcie finansowe i pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z projektu mogą skorzystać osoby m. in. z powiatu ostrowieckiego – gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów oraz opatowskiego – gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Wszelkie dokumenty związane z procesem rekrutacji i udzielanego w ramach projektu wsparcia finansowego zostaną opublikowane w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów/Kandydatek będzie realizowane:
a) I NABÓR – w okresie 20.07.2020 r. – 24.07.2020 r.
b) II NABÓR – w okresie 11.01.2021 r. – 15.01.2021 r.
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów zgodnie z zapisami ujętymi w Regulaminie rekrutacji, w §6, pkt I ppkt 5.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych we wskazanym terminie rekrutacji. Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu „HerOSI Biznesu” przedstawione zostały w Regulaminie rekrutacji.

Szczegóły projektu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w nim dostępne są na stronie projektu (TUTAJ).

Osobom zainteresowanym pozyskaniem środków unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej – w tym uczestniczącym w projekcie „HerOSI Biznesu” polecamy z zapoznaniem się z filmem instruktażowym „Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej – środki unijne” dostępnym w zakładce „FILMOTEKA ARL” oraz naszym profilu facebookowym.