Miesiąc: Lipiec 2020

31.07.2020

Szkolenia nt. wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – część 4

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części drugiego z cyklu szkoleń multimedialnych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie ”METODY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ. ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI I MŁODZIEŻY” przygotował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.

Czytaj dalej

30.07.2020

„Dzieciaki na 5+” – spotkania w ramach Akademii Świadomych Rodziców

W poniedziałek (27 lipca) oraz wtorek (28 lipca) w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyły się 2 spotkania w ramach Akademii Świadomych Rodziców. Stanowią one część projektu „Dzieciaki na 5+” realizowanego w ramach Działania: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Czytaj dalej

24.07.2020

Dotacje dla świętokrzyskich małych i mikroprzedsiębiorstw- dotacje obrotowe

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego informuje, że od 28 lipca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach wsparcia świętokrzyskich mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów lub utraciły płynność finansową na skutek kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa. Wnioski składane mogą być wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl. Wsparcie realizowane jest w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego Ochrona. Odbudowa. Rozwój finansowany z Funduszy Europejskich –

Czytaj dalej

23.07.2020

Tarcza antykryzysowa – ważne informacje dla przedsiębiorców z PUP

W ramach współpracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim a Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. przekazujemy informacje istotne dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej udzielanego przez ostrowiecki PUP. Ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie art. 15 zzd ust.7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

Czytaj dalej

23.07.2020

Szkolenia nt. wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – część 3

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej – trzeciej – części pierwszego z cyklu szkoleń multimedialnych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie ” PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ SUBSTANCYJNYCH I BEHAWIORALNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY” przygotował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego

Czytaj dalej

22.07.2020

Profilaktycznie na 5+

We wtorek 14 lipca rozpoczęły się warsztaty „Profilaktyczne ABC”, których odbiorcami są dzieci z ostrowieckich świetlic środowiskowych. To pierwsze zajęcia z tego cyklu realizowane w ramach projektu „Dzieciaki na 5 +. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Sobczyk – coach, socjoterapeuta, specjalista profilaktyki uzależnień. Zajęcia odbywać się będą systematycznie w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70. Uczestniczyć w nich będą grupy dzieci z kolejnych ostrowieckich świetlic środowiskowych.

Czytaj dalej