Tarcza antykryzysowa dla lokalnych organizacji pozarządowych – nabór wniosków w PUP

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że prowadzony jest nabór wniosków na pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej. Mogą się o nie starać organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda.

Szczegółowe informacje o formie wsparcia:

https://ostrowiec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Wnioski należy składać poprzez stronę:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

oraz

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDO#/inneSprawy/wyborUrzedu


Szczegółowych informacji udzielają:
Paweł Płatek – 41 265 42 08 wew. 255
Agnieszka Chuchała – 41 265 42 08 wew. 267

Prowadzony jest również nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze).

Prosimy o zapoznanie się  z informacjami, kontakt z pracownikami naszego Powiatowego Urzędu Pracy i zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych.