Nabór wniosków w PUP w ramach tarczy antykryzysowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza III nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej.

  1. od dnia  15.06.2020 r. do dnia 28.06.2020 r.

Na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o formie wsparcia: LINK

Wnioski należy składać poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Szczegółowych informacji udzielają:
Karolina Karbowniczek – 41 265 42 08 wew. 274
Ryszard Bąbel – 41 265 42 08 wew. 300
Paweł Guliński – 41 265 42 08 wew. 299

2)  od dnia  15.06.2020 r. do dnia 28.06.2020 r.

 Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od  nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i   średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2
 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)  


Szczegółowe informacje o formie wsparcia: LINK
 
Wnioski wraz z załącznikami należy składać poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Szczegółowych informacji udzielają:
Edyta Grdeń – 41 265 42 08 wew. 307
Jarosław Pypeć 41 265 42 08 wew. 252
Marcin Romański 41 265 42 08 wew. 268

  • od dnia 15.06.2020 do dnia 28.06.2020

Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, przyznawanej na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o formie wsparcia:  LINK

Wnioski należy składać poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Szczegółowych informacji udzielają:
Edyta Grdeń – 41 265 42 08 wew. 307
Jarosław Pypeć – 41 265 42 08 wew. 252
Marcin Romański – 41 265 42 08 wew. 268
 

Uwaga! Wnioski można też składać w formie papierowej. Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do urzędu. Wniosek może także zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP). Urząd Pracy zaleca jednak składanie wniosków poprzez stronę www.praca.gov.pl