Miesiąc: Czerwiec 2020

30.06.2020

Szkolenia nt. wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży – część 2

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części pierwszego z cyklu szkoleń multimedialnych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie ” PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ SUBSTANCYJNYCH I BEHAWIORALNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY” przygotował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i

Czytaj dalej

25.06.2020

Informacje PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim – aktywizacja zawodowa i wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi na bieżąco działania związane ze wspieraniem przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w niwelowaniu negatywnych skutków pandemii koronawirusa. W ramach tarczy antykryzysowej realizowane jest wsparcie w formie pożyczek oraz dofinansowań, które mają pokryć koszty związane z utrzymaniem miejsc pracy, opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne czy zrefundowaniem części kosztów bieżącej działalności. Od dnia 24.06.2020

Czytaj dalej

25.06.2020

Tarcza antykryzysowa dla lokalnych organizacji pozarządowych – nabór wniosków w PUP

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że prowadzony jest nabór wniosków na pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej. Mogą się o nie starać organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019

Czytaj dalej

18.06.2020

WSPARCIE DLA ŚREDNICH FIRM – PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłosiła nabór na Dotacje na kapitał obrotowy. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Na działanie przewidziano kwotę 2,5 mld złotych. Dotacje na kapitał obrotowy to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Wysokość

Czytaj dalej

17.06.2020

Mini – salonik o aktorstwie, emocjach i zachowaniach nadmiarowych

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele inicjatyw z udziałem dużej grupy uczestników nie mogło się odbyć. Spotkało to również spotkania informacyjno – edukacyjne w formie saloników dyskusyjnych, które Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. od kilku lat organizuje, a są to spotkania cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem. Mimo wszystko udało się zmodyfikować nieco formułę imprezy i

Czytaj dalej

17.06.2020

Szkolenia nt. wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części z cyklu szkoleń multimedialnych na temat wdrażania profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie przygotował i prowadzi Łukasz Niewczas – terapeuta młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Kierownik Działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki

Czytaj dalej