Vouchery na doradztwo biznesowe – wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Odbudowa pozycji na rynku, ochrona miejsc pracy – małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu otrzymały kolejne wsparcie w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej.

Do firm, które w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 próbują odbudować swoją pozycję na rynku, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego kieruje wsparcie z unijnych środków, tym razem w postaci voucherów za zakup specjalistycznych usług doradczych. Działanie realizowane będzie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”.

Projekt zakłąda prowadzenie doradztwa w zakresie wprowadzania zmian w działalności, odbudowy kontaktów handlowych, wprowadzania nowych form pracy czy negocjacji umów długoterminowych skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego.

W ramach tego projektu przedsiębiorcy będą mogli zlecić opracowanie nowej strategii marketingowej, skorzystać z doradztwa prawnego, ale również zakupić drobne wyposażenie, takie jak np. komputer do świadczenia pracy zdalnej.

Nabór wniosków do konkursu rozpocznie się 21 maja, jego pierwsza edycja zakończy się 31 sierpnia. O vouchery o wartości do 50 tys. zł mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego, które prowadzą działalność gospodarczą od co najmniej trzech miesięcy.

W obecnej, pierwszej edycji naboru do rozdysponowania jest 5 mln zł, ale łączna kwota unijnego wsparcia, która zostanie przeznaczona na vouchery w ramach Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej, to 10 mln zł.

Ogłoszenie o naborze na udzielenie voucherów dostępne pod linkiem:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/3901-ogloszenie-o-iii-naborze-na-udzielenie-voucherow-dla-msp-na-zakup-uslug-doradczych-w-ramach-projektu-popytowy-system-innowacji-rozwoj-msp-w-regionie-swietokrzyskim-poprzez-profesjonalne-uslugi-doradcze

Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.