Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – nabór wniosków w PUP

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza II nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej.

1) od dnia 11.05.2020 r. do dnia 24.05.2020 r.
Na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)
Szczegółowe informacje o formie wsparcia: (TUTAJ)
Wnioski należy składać poprzez stronę: (TUTAJ)
Szczegółowych informacji udzielają:
Karolina Karbowniczek – 41 265 42 08 wew. 274
Ryszard Bąbel – 41 265 42 08 wew. 300
Paweł Guliński – 41 265 42 08 wew. 299


2) od dnia 18.05.2020 r. do dnia 31.05.2020 r.
Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o formie wsparcia: (TUTAJ)

Wnioski wraz z załącznikami należy składać poprzez stronę: (TUTAJ)

Szczegółowych informacji udzielają:
Edyta Grdeń – 41 265 42 08 wew. 307
Jarosław Pypeć 41 265 42 08 wew. 252
Marcin Romański 41 265 42 08 wew. 268

3) od dnia 18.05.2020 do dnia 31.05.2020

Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, przyznawanej na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o formie wsparcia: (TUTAJ)

Wnioski należy składać poprzez stronę: (TUTAJ)

Szczegółowych informacji udzielają:

Edyta Grdeń – 41 265 42 08 wew. 307
Jarosław Pypeć – 41 265 42 08 wew. 252
Marcin Romański – 41 265 42 08 wew. 268

Uwaga! Wnioski można też składać w formie papierowej. Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do urzędu. Wniosek może także zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP). Urząd Pracy zaleca jednak składanie wniosków poprzez stronę www.praca.gov.pl