Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych

Pożyczkobiorca może liczyć na preferencyjne oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku oraz 12-miesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych. Dodatkowo w sytuacji, gdy PES prowadzi sezonową działalność gospodarczą, spłata może nastąpić w ratach kwartalnych, a nie miesięcznych – zaznacza Paweł Chorąży.
Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej

· maksymalna wartość pożyczki to 25 proc. wartości rocznego obrotu, ale nie więcej niż 100 tys. zł;

· oprocentowanie 0,1 proc. w skali roku;

· okres spłaty do 48 miesięcy;

· karencja w spłacie do 12 miesięcy (w tym czasie pożyczkobiorca spłaca wyłącznie odsetki, w okresach miesięcznych lub kwartalnych);

· w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki może nastąpić w ratach kwartalnych (np. w sytuacji prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej);

· łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco;

· brak prowizji i opłat;

· przeznaczenie: cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności.

Atrakcyjne warunki obowiązują dla pożyczek udzielanych do końca 2020 roku. Potem PES będą mogły nadal ubiegać się o preferencyjne wsparcie, ale niektóre parametry pożyczek ulegną zmianie. Skróci się maksymalny okres spłaty (do 36 miesięcy) i karencja w spłacie kapitału pożyczki (do 6 miesięcy). Zmieni się także sposób określania oprocentowania pożyczki.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Pożyczek na terenie całego kraju udzielają pośrednicy finansowi, współpracujący z BGK. Ich listę można znaleźć na stronie bgk.pl.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej