Propozycja dla młodych i aktywnych – projekty na działania lokalne

Europejski Korpus Solidarności otwiera się na działania lokalne. Młodzi ludzie, którym nieobojętne jest to, co dzieje się w ich lokalnej przestrzeni, chcący działać na rzecz swoich społeczności, mogą ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach Projektów Solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach Programu możliwe są Projekty Solidarności – Działania na rzecz społeczności lokalnej (ang. solidarity projects). Propozycja skierowana jest do młodych ludzi mających ciekawe pomysły i chcących wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności lokalnej. Projekty powinny być realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy.

Projekty Solidarności stanowią, obok wolontariatu i działań o charakterze staży i pracy, jeden z trzech filarów tworzących Europejski Korpus Solidarności. Działania, jakie można będzie zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają one nawiązywania współpracy międzynarodowej, skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Intencją architektów nowego programu było umożliwienie organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc ta terenie dzielnicy, gminy, miejscowości.

Najważniejsze założenia Programu:

1. Do realizacji projektu nie ma potrzeby angażowania do współpracy partnerów zagranicznych.

2. Pomysłodawcą projektu solidarności będzie grupa min. 5 młodych osób w wieku 18-30 lat, korzystających ze wsparcia organizacji pozarządowej lub instytucji działającej w sferze lokalnej.

3. Członkowie grupy muszą zarejestrować się w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

4. Projekt musi być ich autorską koncepcją i wychodzić naprzeciw potrzebie lub potrzebom napotkanym w społeczności lokalnej, z której wywodzi się grupa inicjatywna lub w której działa.

Zadaniem projektu jest ponadto promowanie wartości europejskich, takich jak promowanie otwartości, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego etc. Realizacja projektu solidarności, od powstania wstępnego pomysłu, poprzez złożenie wniosku, realizację, aż po jego rozliczenie ma stanowić cenne doświadczenie edukacyjne na drodze do rynku pracy, wzmacniającym poczucie własnej wartości, autonomię i motywację do dalszego działania. Działania projektowe będą odbywać się w kraju zamieszkania członków grupy inicjatywnej. Rodzaj działań, sposób ich realizacji, zastosowane metody i narzędzia zależeć mają od grupy inicjatywnej. Organizacja wspierająca pełni rolę doradczą, głownie administracyjną; jej zadaniem jest wsparcie grupy w zadaniach związanych z raportowaniem i finansami. Grupa realizująca projekt może korzystać także ze wsparcia coacha – osoby mającej doświadczenie w pracy z młodzieżą, pomagającej grupie w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji, choć formalnie pozostającego poza strukturą projektu.

Charakterystyka projektu solidarności:

Czas trwania: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów).

Najbliższym termin składania wniosków o dofinansowanie: 7 maja 2020 r. do godz. 12.00

Kolejny składania wniosków w 2020: 1 października 2020 do godz. 12.00

Szczegółowe informacje oraz przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności można znaleźć na polskiej stronie programu http://eks.org.pl

Wnioski o dofinansowanie dostępne na stronie: http://eks.org.pl/konkurs-wnioskow/

Zobacz co można robić w Europejskim Korpusie Solidarności

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności