Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Spotkanie online nt. współpracy partnerskiej

W nawiązaniu do zbliżającego się konkursu na projekty sektorowe (Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego) w ramach dotacji z tzw. Funduszy Norweskich w najbliższy czwartek 23 kwietnia 2020 r. , w godz. od 10.00 do 13.00 odbędzie się spotkanie poświęcone współpracy zagranicznej i szukaniu partnerów z Państw-Darczyńców. Zostanie ono przeprowadzone na platformie internetowej.

Celem spotkania jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi organizacjami społecznymi a ich potencjalnymi partnerami z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Omówiona także zostanie aktualną sytuacja sektora obywatelskiego w Polsce i w Państwach-Darczyńcach, będzie też okazja, aby wymienić się doświadczeniami z działań wzmacniających sektor obywatelski z każdego kraju.

Spotkanie będzie przede wszystkim okazją do przekazania informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – przedstawione zostaną zasady składania wniosków (w ramach konkursu na projekty sektorowe), a organizatorzy postarają się odpowiedzieć na wątpliwości i pytania poruszone podczas spotkania.

Spotkanie zostanie podzielone na dwie części (pełny program spotkania poniżej).

Pierwsza część to webinarium, które składa się z prezentacji i czasu na pytania uczestników. Przewidziano w nim wystąpienia przedstawicieli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz polskich organizacji społecznych, którzy podzielą się swoją wiedzą i refleksjami na temat najczęstszych i najskuteczniejszych działań w zakresie rozwoju kompetencji organizacji oraz wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego.

Druga część spotkania będzie moderowaną dyskusją na tematy wybrane przez uczestników/czki w formularzu rejestracyjnym. Do wyboru przewidziane są trzy tematy. Swoje propozycje i opinie należy zawrzeć w udostępnionym poniżej formularzu.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego będzie można uzyskać więcej informacji o spotkaniu, w tym link do internetowej platformy. Jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, potrzebny jest tylko komputer z głośnikiem lub/i słuchawkami.

W przypadku większej liczby chętnych, niż pozwalające nam na to możliwości techniczne o udziale w spotkaniu decydować będzie kwalifikacja w oparciu o różnorodność uczestników/czek i jakość ich formularzy rejestracyjnych.

Link do formularza rejestracyjnego:
https://crm.batory.org.pl/formularz-online/matchmaking-online-meeting
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z Anną Fedas z Fundacji Batorego: afedas@batory.org.pl

UWAGA! Językiem roboczym obu części jest angielski.

Plan spotkania

Część 1 (nagrywana i dostępna w Internecie po zakończeniu posiedzenia)
1.00-11.30
1. Uwagi powitalne (przedstawiciele konsorcjum programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy)
2. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Islandii – przedstawicielka Islandzkiego Centrum Praw Człowieka (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
3. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Liechtensteinie – przedstawiciel organizacji społecznej z Liechtensteinu (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
4. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Norwegii – przedstawicielka Norweskiego Komitetu Helsińskiego (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
5. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Polsce – Lidia Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
6. Prezentacja na temat “Zasady konkursu na projekty sektorowe” – Andrzej Pietrucha z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
krótka przerwa
Część 2 (nienagrywana) w 2 grupach roboczych:
11.45-13.00
1. Dyskusja na temat wspólnych wyzwań sektora obywatelskiego w każdym kraju oraz burza mózgów na temat potencjalnych rozwiązań.
Identyfikacja potencjalnych barier i szans jednego z wybranych działań w odpowiedzi na omówione wcześniej wyzwania/rozwiązania.
lub/i*
2. Dobre praktyki i porażki (dla chętnych osób, które chcą podzielić się nimi z innymi uczestnikami).
lub/i*
3. Prezentacja pomysłów projektów (dla chętnych osób, które chcą się nimi podzielić z innymi uczestnikami).
Uwagi końcowe i pożegnanie (w jednej wspólnej sesji)

  • zależy od tematu(ów) wybranego(ych) przez uczestników w formularzu rejestracyjnym