Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, dzięki której organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie płynnościowe, w tym wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy, podtrzymanie produkcji czy inne koszty działalności. Wysokość wsparcia może osiągnąć nawet 20 mln złotych.

BGK w najbliższym czasie wybierze pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek podmiotom ekonomii społecznej.

Organizacje będą mogły skorzystać z nisko-, albo nawet w ogóle nieoprocentowanych pożyczek obrotowych. Środki na ten instrument pochodzą ze zwrotów z pożyczek udzielanych w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-2013 .

Przypomnieć należy, że w marcu MFIPR ogłosiło zmiany w zasadach spłaty pożyczek dla PES. Wprowadzono wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty. W przypadku trudnej sytuacji finansowej podmiot może ubiegać się o możliwość obniżenia oprocentowania do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia dostępne są portalu Funduszy Europejskich oraz u pośredników finansowych.