Wsparcie dla organizacji pozarządowych – nabór wniosków na refundację części kosztów pracowników

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, przyznawanej na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)
Wnioski będą przyjmowane od dnia 16.04.2020 do dnia 29.04.2020

Szczegółowe informacje o formie wsparcia:  LINK

Wnioski należy składać poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Szczegółowych informacji udzielają:
Edyta Grdeń – 41 265 42 08 wew. 307
Jarosław Pypeć – 41 265 42 08 wew. 252
Marcin Romański – 41 265 42 08 wew. 268
 Uwaga! Wnioski można też składać w formie papierowej. Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do urzędu. Wniosek może także zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP). Urząd Pracy zaleca jednak składanie wniosków poprzez stronę www.praca.gov.pl