Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – nabór wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków na dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)

Wnioski będą przyjmowane od dnia  14.04.2020 r. do dnia 27.04.2020 r.

Szczegółowe informacje o formie wsparcia: LINK

Wnioski należy składać poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Szczegółowych informacji udzielają:
Karolina Karbowniczek – 41 265 42 08 wew. 274
Agnieszka Karbowniczek – 41 265 42 08 wew. 259
Paweł Guliński – 41 265 42 08 wew. 299