300 MLN ZŁ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – wsparcie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył kwotę 300 mln zł. na działania w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, który jest elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej. Kwota ta została wyasygnowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Największa kwota, bo prawie 231 mln zł, zostanie przeznaczona na uruchomienie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kredytów obrotowych i inwestycyjno-obrotowych dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek, udzielanych przez pośredników współdziałających z BGK, m.in. na zakup sprzętu, sfinansowanie prac budowlanych czy zapłacenie wynagrodzeń pracowników. Przewidziano także szereg innych elastycznych rozwiązań, takich jak choćby brak konieczności wnoszenia wkładu własnego do pożyczek udzielanych od 1 lutego do 31 grudnia tego roku, wydłużenie spłaty pożyczki z 60 do 72 miesięcy, możliwość dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału w tym roku. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o 6 – miesięczne wakacje kredytowe w spłacie kapitału i odsetek w roku 2020 oraz o pożyczki z oprocentowaniem 0 proc.

Świętokrzyskie firmy, które borykają się z ekonomicznymi skutkami pandemii, będą mogły również liczyć na doradztwo prawne i podatkowe związane z planowanymi zmianami w zakresie ich funkcjonowania. Będzie to możliwe dzięki uproszczeniu naboru w ramach konkursu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, realizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Na ten cel przeznaczono 10 mln zł.

Kolejnym wsparciem dla przedsiębiorców naszego województwa są bezpośrednie dotacje w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”. Oprócz 20 mln zł już rozdysponowanych w tym konkursie, Zarząd Województwa postanowił przyznać dodatkowe 14 mln zł na projekty z listy rezerwowej. Pozwoli to na dofinansowanie 90 firm z terenu województwa świętokrzyskiego.Dzięki temu wsparciu w obecnej sytuacji wiele firm będzie mogło podnieść jakość świadczonych usług lub udoskonalić swoje produkty.

Wsparcie będzie realizowane w taki sposób, że Wojewódzki Urząd Pracy przydzieli pieniądze poszczególnym powiatowym urzędom pracy, a pracodawcy będą mogli się zwracać do właściwych powiatowych urzędów pracy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń swoich pracowników.

W ramach prezentowanego pakietu osłonowego zaplanowano także przekazanie 3 mln zł na działania mające na celu odbudowanie łańcucha dostaw i sieci współpracy między przedsiębiorstwami w ramach projektu „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej informacji na temat wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ).