Nabór wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór wniosków o:
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. poz., 374 z późn. zm.)  
UWAGA! Wnioski będą przyjmowane od dnia  14.04.2020 r. do dnia 27.04.2020 r.
Szczegółowe informacje o formie wsparcia:LINK

Wnioski wraz z załącznikami należy składać poprzez stronę:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
Szczegółowych informacji udzielają:
Edyta Grdeń – 41 265 42 08 wew. 307
Jarosław Pypeć 41 265 42 08 wew. 252
Marcin Romański 41 265 42 08 wew. 268

Uwaga! Dokumenty można też składać w formie papierowej. Wypełnione i podpisane dokumenty  należy wysłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu do urzędu. Wniosek może także zostać złożony poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP). Urząd Pracy zaleca jednak składanie wniosków poprzez stronę www.praca.gov.pl